Едукативен и деловен ресурс – Работејќи за поодржлива иднина за секого денес

Автор: European Recyling Platform. A Landbell Group Company

2006 (1995)

Кратко резиме

Европската платформа за рециклирање (ERP) нуди широк спектар на услуги за враќање и слични решенија кои го системизираат сортирањето и рециклирањето на производите и пакувањето преку границите. Но, правиме повеќе од тоа. Затоа што производителите, потрошувачите и властите имаат заеднички интерес за создавање поодржливи циклуси на производи и одговорни модели на потрошувачка. Затоа ги поврзуваме клучните засегнати страни, информираме, правиме иновации и го олеснуваме изборот на усогласени решенија, сега и во иднина.

Релевантност

Дополнителни ресурси за рециклирањето

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.