Деловна платформа

Автор: Stowarzyszenie Polski Recyling (Здружение – Полско рециклирање)

2015

Кратко резиме

Здружението „Полско рециклирање“ е формирано во септември 2015 година. Ги обединува компаниите кои се занимаваат со рециклирање отпад и одговара на потребата да се создаде застапеност на овој сектор во јавниот живот. Главната цел на здружението е да создаде доверлив и одговорен глас за индустријата за рециклирање преку застапување на заедничките грижи и интереси на индустријата пред владини агенции, институции и владини и невладини организации. Исто така, здружението смета дека е клучно да се промовира рециклирањето како најповолен процес за животната средина во однос на преработка на отпадот и обезбедување одржливо производство.

Релевантност

Дополнителни ресурси за рециклирањето

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.