Возрасни лица и дел од персоналот користат пластични торби за да направат простирки за бескуќниците

Автор: KETV NewsWatch 7

2017

Кратко резиме

Станарите и персоналот во центарот за живеење за постари лица во Омаха работат заедно за да направат разлика притоа покажувајќи ја вредноста на рециклирањето.

Релевантност

Практични активности за рециклирање и апциклирање за повозрасни лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.