Богатство од отпадот: може ли урбаното рударење да ја спаси планетата?

Автор: BBC

2022

Кратко резиме

Новинарката го истражува урбаното рударство – процесот на враќање на суровини од потрошени производи, згради и отпад. Таа разгледува како новите технологии ни помагаат да го рециклираме отпадот и придобивките што може да ги донесе тоа. И зошто растечката индустрија за електрични возила сè повеќе ќе мора да наоѓа суровини за батерии надвор од конвенционалното рударство.Еден од говорниците дискутира за тоа како повторното користење на отпадот може да му помогне на остатокот од светот да стане помалку зависен од ретките материјали кои доаѓаат од Русија, Кина и Украина.

Релевантност

Образовен ресурс за циркуларната економија

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.