Партнери

Бугарија

website of BSoPFacebook page of BSoP

Бугарска школа за политика „Димитри Паница“

Бугарската школа за политика „Димитриј Паница“ (БСоП), е невладина непрофитна организација со цели од јавен интерес, која ги обучува политичките и граѓанските лидери на Бугарија од 2002 година. Нејзината мисија е да го поддржи создавањето на заедница на граѓански и политички лидери, со активен став во националниот, европскиот и светскиот политички процес, водени од современите демократски вредности како што се плурализмот, толеранцијата и информираната дебата. Преку програми за обука, конференции и иницијативи насочени кон професионалниот развој на младите лидери, Школата има за цел да го поттикне процесот на демократизација во Бугарија и земјите од Западен Балкан, регионот на Црното Море и Јужниот Медитеран.

Нејзините програми беа домаќини на повеќе од 800 бугарски и 200 странски лидери – пратеници, водечки политичари, високи владини претставници, судии, обвинители, членови на бизнис заедницата и граѓански лидери.Бугарската школа за политика „Димитри Паница“ е активно вклучена во работата на животната средина, климатските промени, енергетската политика и предизвиците што тие ги поставуваат. Училиштето се води од идејата дека имплементацијата на одржлив раст со низок јаглерод во економиите на Бугарија, Европа и светот е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат луѓето денес

Шпанија

website of STP ConsultingFacebook page of STP ConsultingLinkedin page of STP ConsultingLinkedin page of STP Consulting

Professional Training Solutions (STP Consulting)

„Professional Training Solutions (STP Consulting) е Центар за обука и се наоѓа во Сарагоса (Шпанија) и нуди курсеви за обука и техничка поддршка за приватни компании, јавна администрација во руралните области, училишта, невладини организации и инкубатори на претприемачи за иновации во областа на образованието, и професионални решенија на непрофитниот сектор.

Со своите услуги придонесува да станете квалификувани за работа во различни професии за мали и средни претпријатија со достапност до иновации и информации за луѓето и заедниците со социјален ризик, како и ранливите групи. Нашата главна активност е подобрување на образовните, социјалните и културните стандарди преку интензивна соработка со другите региони на ЕУ. Затоа, СТП е високо активен во развојот и имплементацијата на образовни/стручни обуки како и во имплементација и промоција на проекти на ЕУ кои се занимаваат со образование, култура и општество“.

Italy

website of ASSETFacebook page of ASSETInstagram page of ASSETTwitter page of ASSET

АСЕТ е Агенција на Стопанската комора на регионот Базилика

АСЕТ е Агенција на Стопанската комора на регионот Базилика назначена од нејзината „матична организација“ да управува со нејзините услуги за економски развој на регионот Базилика, имено Услуги за поддршка на старт-ап, стручно и образовно водство, услуги за интернационализација, дигитализација, технолошки иновации на малите и средните претпријатија од регионот Базилика, итн.

Тој е дел од мрежата EEN и е партнер на неколку проекти финансирани од ЕУ: COSME, Erasmus+, EU4Business итн.

Poland

website of AMUwebsite of AMUFacebook page of AMUFacebook page of AMU

AMU – Adam Mickiewicz University

Универзитетот Адам Мицкевич е водечка академска институција во Познан и еден од врвните полски универзитети. Неговата репутација е заснована на традиција, извонредните достигнувања и атрактивната наставна програма што им се нуди на студентите. Мисијата на Универзитетот е да го унапреди знаењето преку висококвалитетно истражување и настава во соработка со бизниси и компании кои нудат јавни услуги и други образовни и истражувачки институции. Универзитетот е центар на академска извонредност, каде што се спроведуваат многу меѓународни тимски проекти.

AMU е член на: EUA – Европска универзитетска асоцијација, EUCEN – Мрежа за континуирана едукација на европски универзитети, група на универзитети Компостела, групација Сантандер – Европска универзитетска мрежа, европска тематска мрежа за хемија и други европски истражувачки мрежи. Универзитетот постојано ги проширува и ажурира истражувачките програми и содржините на наставните програми, со посебен акцент на нивната интердисциплинарна и меѓународна природа. Освен истражувањето, учењето е многу важна сфера на активност на универзитетот. Постојат 285 курсеви и 180 специјализации. Во последниве години образовната понуда станува сè поразновидна. Новите образовни проекти вклучуваат интегрирани студии од хуманистичките, природните и општествените науки и програма што се спроведува во соработка со други институции и во Полска и во странство.

Бугарија

website of ARTIEDFacebook page of ARTIEDYoutube channel of ARTIED

Creativity and Educational Studio ARTIED

„Креативното и едукативно студио „АРТИЕД“ своите активности ги заснова на принципите на свесна перцепција на уметничките дела и учење инспирирано од уметноста. Нашето мото е дека „Уметноста дава значење и ни помага подобро да се разбереме себеси, луѓето и светот околу нас“. Нашите цели се во 3 главни насоки:

1) Сакаме да поттикнеме повеќе луѓе да „забават“, да го намалат нивото на стрес што доаѓа од нивните секојдневни задачи и да уживаат во уметноста на бавно и „зелено“ живеење, во хармонија со природата. Еден начин да се постигне ова е со потопување во креативните предизвици и учење да ја користиме свесната перцепција на сликите за да „читаме“ и да ги разбереме скриените пораки во нив. Тоа ни помага повторно да се откриеме себеси и да ја бараме (и најдеме) сопствената смисла во животот.

2) Веруваме дека уметноста во сите нејзини облици ја поттикнува креативноста и размислувањето „надвор од кутијата“, ни помага да ги разбиеме стереотипите, ја зголемува нашата емоционална интелигенција и нè полни со позитивни емоции. Затоа, треба постојано да ја негуваме и вежбаме оваа вештина.

3) Го поддржуваме претприемачкиот, личниот и професионалниот развој на креативните луѓе и работиме на „отворање“ на културниот сектор за лицата со посебни потреби. За да го постигнеме сето ова организираме кратки обуки, креативни сесии и креативни предизвици.

Тие ја предизвикуваат љубопитноста на учесниците за различните уметнички струи, стилови, уметници и уметнички дела од класичната, модерната и постмодерната уметност, но исто така им помагаат да го надминат стравот да зборуваат за делата и емоциите што ги предизвикуваат. Затоа ги охрабруваме да погледнат внатре во сликите, да научат како да ги анализираат и да прават нови врски и асоцијации, надвор од она што е видливо на прв поглед. Организираме и специјални сесии и активности за стари лица со деменција и Алцхајмерова болест за поддршка на нивната социјализација и активно вклучување во општеството.

North Macedonia

website of CSRDFacebook page of CSRD

CSRD – Center for Strategic Research and Documentation

Форум – Центар за стратешки истражувања и документација е основан во 1997 година како НВО и тинк-тенк посветен на истражување на стратешките аспекти и решенија за актуелните локални, национални и регионални прашања. Форум ЦСИД одигра значајна улога во зајакнувањето на улогата на граѓанскиот сектор и зголемувањето на неговото влијание во креирањето на националните политики насочени кон постигнување на потребните стандарди за интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ. Денес, организацијата активно работи на вклучување на граѓаните во процесите на партиципативна демократија преку едукација на стотици граѓани и граѓански активисти за тоа како да ги исполнат своите потреби и идеи во рамките на општествените текови и да влијаат на носителите на одлуки. Јадрото на нашиот работен тим се десетина врвни аналитичари и обучувачи потпомогнати од асистенти и координатори на логистика.

Форум ЦСИД е посветен на Зелената агенда на ЕУ и работи на создавање поодржливи заедници. Во нашиот последен проект „Иновативна платформа за органско земјоделство“ поддржан од програмата Еразмус + КА2, ги искористивме нашите вештини и експертиза за да развиеме едукативни материјали и наставна програма за органско земјоделство. Еден од програмските приоритети на Форум ЦСРД е децентрализацијата, и во многу активности здружението соработува со претставници на локални организации, заедници и општини кои спроведуваат акции поврзани со рурален развој, екологија производство на храна, заштита на животна средина, итн. Исто така, како организација ние сме посветени да придонесеме за амбициозната агенда на целите за одджлив развој на УН во создавањето на партнерства меѓу владите, локалните самоуправи, приватниот сектор, граѓанските организации и поединците кои ќе работат заедно како што е дефинирано во Целта 17. Нашите документи за јавни политики и препораки за промена на политиките на локалната самоуправа и регионалните тела редовно укажуваат на критичните точки на иновациите во земјоделското производство.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.