Новости

Билтен #1

Ви посакуваме добредојде во првиот билтен на проектот СенГА (SenGA)! Во него ќе дознаете повеќе за целите и очекуваните резултати, како и партнерите што го организираат.

Исто така, ќе откриете зошто повозрасните лица се во сржта на оваа еколошка иницијатива и зошто е важно да ги охрабриме да бидат позаинтересирани за животната средина и да станат еко-активисти, како начините на кои тоа го поттикнува нивното активно стареење и доживотно учење.

Подгответе се да откриваме позелен свет со СенГА!

Билтен #2

Погледнете го вториот билтен на SenGA! Во него, ќе дознаете повеќе за двата дела од „Упатства за вклучување на постари возрасни ученици во неформална едукација“:

Дел 1: Заштита на животната средина, одржливост, рециклирање и циркуларна економија; и

Дел 2: Создавање соодветна средина за учење за постарите возрасни ученици.

Исто така, ќе најдете работилница за модели за рециклирање за постари лица и линк до библиотеката за ресурси, каде што можете да најдете 39 интересни и корисни зелени иницијативи предводени од постарите.

Останете во тек за претстојните работилници на кои постарите би можеле да ги практикуваат креативните активности за рециклирање и надградба што ги развиваме како дел од проектот! Поврзете се со нас на LinkedIn и Facebook за редовни ажурирања.

Билтен #3

Погледнете го третиот билтен на SenGA!

Овде можете да најдете информации за креативните работилници во кои ги тестираме развиените практични активности за рециклирање и надградба на стари дрвени материјали и мебел; метални елементи (вклучувајќи ЦД-а и ДВД-а); стакло; пластични шишиња; хартија и картон; ткаенина и облека.

Контактирајте со проектните партнери за повеќе информации за работилниците во вашата земја! Следете не на Facebook и LinkedIn за редовни ажурирања за резултатите и претстојните активности!

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.