Интерактивен прирачник за обука

Упатства за вклучување на постари возрасни ученици во неформална едукација на теми за рециклирање и циркуларна економија

Упатствата имаат 2 главни дела: Дел 1 – „Основни принципи за заштита на животната средина, одржливост, рециклирање и циркуларна економија“, и Дел 2 – „Создавање соодветна средина за учење за постарите возрасни ученици и основни принципи за ефективно ангажирање на возрасните лица во активностите во образованието и заедницата“.

Со нив сакаме да воспоставиме нов пристап во наставниот процес на постарите лица на темите за заштита на животната средина, одржливост, рециклирање и циркуларна економија.

Библиотека со ресурси

Проектот SenGA има за цел да го премости јазот во едукативните материјали за еколошки теми за повозрасни лица преку создавање библиотека со ресурси специјално дизајнирана за повозрасните.

Библиотеката со ресурси обезбедува информации и приспособени материјали за одржливо живеење, рециклирање, циркуларна економија и други сродни теми кои одговараат на потребите и стиловите на учење на постарите генерации.

Со подигање на свеста и промовирање на „зелениот“ активизам кај постарите лица, проектот има за цел да го поттикне активното стареење и доживотното учење, нагласувајќи ја важноста на еколошките решенија и однесувања.

Практични активности за креативно рециклирање и надградба на користени секојдневни предмети

 

Шесте комплети содржат 18 практични активности за креативно рециклирање и надградба на стари ЦД/ДВД-а, метални, дрвени и стаклени предмети, пластични шишиња, ткаенина, хартија и картон.

Секој сет вклучува 3 практични активности, базирани на циркуларна економија и креативно рециклирање. Деталните чекор-по-чекор упатства и врските до дополнителните ресурси им помагаат на повозрасните, нивните едукатори и терапевтите за уметност и работа лесно да ги применат во пракса.

Посебен систем го означува потребното ниво на умешност за изработка на финалниот производ: * – погоден за почетници и аматери; ** – погоден за понапредни творци; *** – погоден за навистина вешти мајстори.

Со овие практични активности сакаме да ги поттикнеме повозрасните (но и другите генерации) да го променат своето лично однесување и да станат зелени активисти!

Стара хартија и картон

Старо стакло и огледала

Стари ЦДа/ДВДа и метални кутии

Стари пластични шишиња

Стари дрвени предмети и мебел

Стар текстил и облеки

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.