Библиотека со ресурси

Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Васкуларно, когнитивно и психоментално истражување на стари волонтери за рециклирање во Северен Тајван

Васкуларно, когнитивно и психоментално истражување на стари волонтери за рециклирање во Северен Тајван

Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Негување постари лица: Повозрасните луѓе го предводат патот во рециклирањето!

Негување постари лица: Повозрасните луѓе го предводат патот во рециклирањето!

„Картонски баби“ во Хонг Конг: постарите собирачи на кутии живеат во сиромаштија

„Картонски баби“ во Хонг Конг: постарите собирачи на кутии живеат во сиромаштија

Однесувањето на третата доба кон рециклирањето на печатената хартија во регионот на Атика. Студија на случај: Општините Егалео и Хаидари

Однесувањето на третата доба кон рециклирањето на печатената хартија во регионот на Атика. Студија на случај: Општините Егалео и Хаидари

Не ме заборавај

Не ме заборавај

Перцепцијата кон рециклирањето и методите за одлагање на отпадот од страна на постарото население во градот Загреб

Перцепцијата кон рециклирањето и методите за одлагање на отпадот од страна на постарото население во градот Загреб

Постарите луѓе и климатските промени: Случај за подобро вклучување

Постарите луѓе и климатските промени: Случај за подобро вклучување

Придобивки за постарите луѓе вклучени во еколошко волонтирање и активности за социјализирање во градот Паркс: Прелиминарни резултати од програма во Италија

Придобивки за постарите луѓе вклучени во еколошко волонтирање и активности за социјализирање во градот Паркс: Прелиминарни резултати од програма во Италија

Циркуларна економија

Циркуларна економија

Грижа за постари луѓе која е отпорна на климата во контекст на Глобалниот зелен нов договор и праведна транзиција

Грижа за постари луѓе која е отпорна на климата во контекст на Глобалниот зелен нов договор и праведна транзиција

Придвижување кон циркуларната економија

Придвижување кон циркуларната економија

GreenSAM (Зелена мобилност на сребрената доба)

GreenSAM (Зелена мобилност на сребрената доба)

#Постариипозелени кампања

#Постариипозелени кампања

Како да ги вклучите повозрасните луѓе за одржливоста

Како да ги вклучите повозрасните луѓе за одржливоста

Возрасни чекори за оставање подобра планета зад себе

Возрасни чекори за оставање подобра планета зад себе

Каков вид на создавач на промени си ти?

Каков вид на создавач на промени си ти?

Возрасни лица и дел од персоналот користат пластични торби за да направат простирки за бескуќниците

Возрасни лица и дел од персоналот користат пластични торби за да направат простирки за бескуќниците

Седум начини за подобро да се рециклира во заедница на повозрасни лица

Седум начини за подобро да се рециклира во заедница на повозрасни лица

Возрасни лица зборуваат гласно за планетата

Возрасни лица зборуваат гласно за планетата

Водич за рециклирање

Водич за рециклирање

Ајде правилно да рециклираме | Презентација на едукација за отпадот

Ајде правилно да рециклираме | Презентација на едукација за отпадот

Светски ден на рециклирањето – Објаснување на рециклирањето

Светски ден на рециклирањето – Објаснување на рециклирањето

Вредни, паметни и силни: Мудри возрасни лица ја спасуваат планетата

Вредни, паметни и силни: Мудри возрасни лица ја спасуваат планетата

Едукативен и деловен ресурс – Работејќи за поодржлива иднина за секого денес

Едукативен и деловен ресурс – Работејќи за поодржлива иднина за секого денес

Деловна платформа

Деловна платформа

Намалување на отпадот од храна – Ставови и активности на домаќинства составени од возрасни лица

Намалување на отпадот од храна – Ставови и активности на домаќинства составени од возрасни лица

Свесност за животната средина, зелен конзумеризам и еколошки свесно потрошувачко однесување на полските возрасни лица: Извештај од истражување

Свесност за животната средина, зелен конзумеризам и еколошки свесно потрошувачко однесување на полските возрасни лица: Извештај од истражување

Управувачка динамика во економија базирана на знаење

Управувачка динамика во економија базирана на знаење

Богатство од отпадот: може ли урбаното рударење да ја спаси планетата?

Богатство од отпадот: може ли урбаното рударење да ја спаси планетата?

Металот и одржливоста

Металот и одржливоста

Од баби и дедовци на внуци – на училиште во фармата

Од баби и дедовци на внуци – на училиште во фармата

Од отсуство до суштина

Од отсуство до суштина

Мрежа на заедници – Нова медитеранска библиотека

Мрежа на заедници – Нова медитеранска библиотека

VezLab

VezLab

Sen4Ce

Sen4Ce

Регенеративната улога на постарите луѓе во кружната економија

Регенеративната улога на постарите луѓе во кружната економија

Обучувачки ресурси на фондацијата Елен Мекартур

Обучувачки ресурси на фондацијата Елен Мекартур

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.