Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански) Автор: Социална кооперация „Нова средиземноморска библиотека“ 2022 КРАТКО РЕЗЮМЕ Проектът предвижда създаването на кооперация, съставена от жени с финансови затруднения или подложени на...
Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Проект „VezLab“

Проект „VezLab“ Автор: BackBo – Център за кръгова икономика 2023 КРАТКО РЕЗЮМЕ Проектът включва създаването на шест работилници и лаборатории, по време на които най-малко двама възрастни над 65 години ще представят практически дейности, които са...