„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност Автор: The Guardian 2018 КРАТКО РЕЗЮМЕ Недостатъчната подкрепа за застаряващото население на Хонконг означава, че някои възрастни граждани търсят отпадъци и продават кутии. Без...
„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

Образователен и бизнес ресурс: Да работим днес за по-устойчиво бъдеще за всички

Образователен и бизнес ресурс: Да работим днес за по-устойчиво бъдеще за всички Автор: Европейска платформа за рециклиране. Компания „Landbell Group“ 2006 (1995) КРАТКО РЕЗЮМЕ Европейската платформа за рециклиране (ERP) предлага широка гама от услуги за...
„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

Бизнес платформа

Бизнес платформа Автор: Полска асоциация за рециклиране 2015 КРАТКО РЕЗЮМЕ „Полската асоциация за рециклиране“ е създадена през септември 2015 г. Тя обединява фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, и отговаря на необходимостта от създаване на...
„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

Проект „Пенсионери за кръгова икономика“ (Sen4Ce)

Проект „Пенсионери за кръгова икономика“ (Sen4Ce) Автор: Транснационален консорциум по проект по програма „Еразъм+“ (Австрия, Франция, Испания и др.) 2021 КРАТКО РЕЗЮМЕ Проектът „Пенсионери за кръгова икономика“ предоставя на...