„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда Автор: Списание по здравно обучение (www.jhetonline.com) 2013 КРАТКО РЕЗЮМЕ Целта на това изследване е да се оценят...
„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Васкуларно, когнитивно и психоментално проучване на възрастни доброволци, рециклиращи в Северен Тайван

Васкуларно, когнитивно и психоментално проучване на възрастни доброволци, рециклиращи в Северен Тайван Автор: Guei-Chiuan Chen, Pei-Ya Chen, Yu-Chin Su, Cheng-Lun Hsiao, Fu-Yi Yang, Po-Jen Hsu and Shinn-Kuang Lin 2018/19 КРАТКО РЕЗЮМЕ Изследвани са доброволци на...
„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Поведението на третата възраст към рециклирането на печатна хартия в региона на Атика. Казус от практиката: Общините Егалео и Чайдари.

Поведението на третата възраст към рециклирането на печатна хартия в региона на Атика. Казус от практиката: Общините Егалео и Чайдари. Автор: Xenophontas Passas, Roido Mitoula, Eleni Sardianou, Eleni Theodoropoulou 2018/19 КРАТКО РЕЗЮМЕ Целта на настоящата дисертация...
„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Възприемането на рециклирането и методите за изхвърляне на отпадъци от възрастното население в град Загреб

Възприемането на рециклирането и методите за изхвърляне на отпадъци от възрастното население в град Загреб Автор: Vanna Vandekar 2019 КРАТКО РЕЗЮМЕ Това проучване се занимава с начините на управление на отпадъците и възприемането на рециклирането от възрастното...
„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Възрастните хора и изменението на климата: необходимостта от по-добра ангажираност

Възрастните хора и изменението на климата: необходимостта от по-добра ангажираност Автор: Gary Haq, Dave Brown and Sarah Hards 2010 КРАТКО РЕЗЮМЕ Изменението на климата и застаряването на населението ще имат широкообхватни социално-икономически и екологични последици....