GreenSAM (Зелена мобилност в сребърна възраст)

Автор: Amke Oltmanns, проектен мениджър в Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH.

2021

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът GreenSAM се фокусира върху разработването на екологични решения за мобилност, съобразени с възрастта, въз основа на мнението и нуждите на възрастните хора. Това беше постигнато благодарение на инструменти за участие, използвани в шест града в региона на Балтийско море.

Проектът GreenSAM (Green Silver Age Mobility) се корени в предизвикателството, че възрастните хора често остават неохотно настроени към зелените решения за градска мобилност, които се въвеждат в много градове в региона на Балтийско море – като например предложения за споделяне на велосипеди или системи за обществен транспорт. Това предизвикателство става още по-важно в контекста на застаряващите общества в цяла Европа.

ПРИЛОЖИМОСТ

Аспекти на физическото и психическото здраве, свързани с участието в дейности, свързани с околната среда

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.