7 начина за по-добро рециклиране в общността за настаняване на възрастни хора

Автор: FindContinuingCare.com

2020

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Съвети и препоръки за това как да насърчите възрастните хора да рециклират и да стартират програма за рециклиране в своята общност

ПРИЛОЖИМОСТ

Инициатива, ръководена от възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.