4 начина да убедите по-старото поколение да рециклира

Автор: Блог на „Clean River“, основана от Midpoint International Inc. Бизнес дейността на компанията включва производство на пластмасови продукти.

2019

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Значението на рециклирането е вкоренено в съзнанието на по-младото поколение от години, но тази концепция все още може да изглежда нова за по-старото поколение. С нарастването на изменението на климата и проблемите с околната среда имаме нужда всеки да се включи.

1. Направете вашата програма за рециклиране лесна за всички;

2. Обяснете как програмите за рециклиране могат да донесат допълнителни доходи;

3. Обяснете ползите от намаляването на въглеродния отпечатък, рециклиране, устойчивост;

4. Търсете грантове за рециклиране.

ПРИЛОЖИМОСТ

Пригодност на методите за рециклиране за възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.