Стъпки за оставяне на по-добра планета след себе си

Автор: Jenn Walker

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Започнете инициатива за опазване на околната среда
Стига да правите нещо благородно, хората ще са готови да ви подкрепят. Има прости обществени проекти, които можете да инициирате и които все пак ще направят чудеса за по-добра планета, дори и да не разполагате с голям бюджет.

Например, можете да мобилизирате съседите си да събират боклука по улиците, да се движите от врата на врата, събирайки пластмаса или хартия, да насърчавате рециклирането, да отглеждате обществена градина и т.н.

Можете също така да подтикнете приятелите си да се присъединят към групи с нестопанска цел, чиято цел е да се застъпват за същите ценности. По този начин ще достигнете до повече представители на по-младите поколения, които ви гледат като пример.

ПРИЛОЖИМОСТ

Ангажиране на възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.