Ръководство за рециклиране

Автор: Университет Лунд

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Видеото дава подробно обяснение за рециклирането в Швеция. Показани са примери къде трябва да се изхвърлят определени предмети и основни неща, които трябва и не трябва да се правят от потребителите, за да се рециклират отпадъците правилно.

ПРИЛОЖИМОСТ

Допълнителен материал по темата за рециклирането

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.