Регенеративната роля на възрастните хора в кръговата икономика

Автор: Елизабет Айзел

2021

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Статията подчертава значителното нарастване на броя на стартиращите фирми, създадени от хора на възраст от 55 до 64 години. Тези фирми демонстрират по-висок процент на оцеляване и са също толкова иновативни, колкото и основаните от по-млади хора. Статията показва няколко примера на стартиращи фирми, основани от възрастни хора, които са ангажирани по темата за кръговата икономика, и подчертава колко е важен наборът от знания и умения на възрастните хора за предаване на знания между поколенията.

ПРИЛОЖИМОСТ

Източник на идеи за практически дейности, които да бъдат реализирани в програмите за обучение; интересни казуси, които трябва да бъдат разработени; вдъхновение да се създаде нещо смислено дори и след приключването на конкретния проект.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.