Проект „VezLab“

Автор: BackBo – Център за кръгова икономика

2023

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът включва създаването на шест работилници и лаборатории, по време на които най-малко двама възрастни над 65 години ще представят практически дейности, които са особено полезни за намаляване на въздействието на всеки от нас върху околната среда.

ПРИЛОЖИМОСТ

Добър пример как възрастните хора могат да помогнат на младите да се справят с предизвикателствата на климатичните промени

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.