Ползи за възрастните хора, участващи в доброволчески дейности в областта на околната среда и социализирането в градските паркове: Предварителни резултати от програма в Италия

Автор: Cristina Gagliardi, Karl Pillemer, Elena Gambella, Flavia Piccinini and Paolo Fabbietti

2016

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Целта на това пилотно проучване е да се проучи осъществимостта на доброволческа програма за опазване на околната среда, включваща възстановяване на паркове и социални дейности за възрастни хора.

Възрастните хора са изправени пред редица предизвикателства, вариращи от социална изолация и депресия до липса на физически упражнения, както и пред трудната задача да създадат нов смисъл, за да се справят с намаляването на жизнеността и новите социални взаимоотношения, интереси и ангажименти.

От тази гледна точка това пилотно проучване имаше за цел да допринесе за подчертаване дали или как тези аспекти могат да бъдат положително свързани с организираните дейности, свързани с грижата за обществените зелени площи.

ПРИЛОЖИМОСТ

Проучване на осъществимостта на доброволческа програма за опазване на околната среда, включваща възстановяване на паркове и социални дейности за възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.