Подхранване на старейшини: По-възрастните възрастни са водещи в рециклирането!

Автор: PNW Conference

2017

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектите за рециклиране помагат на членовете на Тихоокеанската северозападна конференция на Обединената методистка църква да останат активни в общността чрез упражняване на управление на творението, като същевременно отговарят на необходимостта от организиране на препълващия се боклук.

Всички хора, включени в програмата, са пенсионирани членове на църквата, отдадени „последователи на пътя“. Повечето от тях признават, че ако не са участвали в тази програма, може просто да са вкъщи и да гледат телевизия. Този проект ги кара да се движат, кара ги да мислят и ги държи в общността.

ПРИЛОЖИМОСТ

Творческо участие на общностите в дейностите по рециклиране

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.