Поведението на третата възраст към рециклирането на печатна хартия в региона на Атика. Казус от практиката: Общините Егалео и Чайдари.

Автор: Xenophontas Passas, Roido Mitoula, Eleni Sardianou, Eleni Theodoropoulou

2018/19

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Целта на настоящата дисертация е да се проучат факторите, определящи рециклирането, и по-специално рециклирането на хартия. Изследването се фокусира върху поведението на възрастните хора в област Атика, свързано с рециклирането на хартия.

Окончателната извадка от проучването наброява 375 участници. Поведението по отношение на рециклирането на хартия изглежда се влияе от намерението за рециклиране, субективните модели, възприетия поведенчески контрол, моралните норми, образователното равнище, месечния семеен доход и месечната пенсия.

ПРИЛОЖИМОСТ

Представяне на тематични проучвания за поведението на възрастните хора при рециклиране в различни региони и определяне на социално-демографските фактори по отношение на намеренията за рециклиране

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.