От липса към наличие (Италиански)

Автор: Социална кооперация „Тера Феликс“

2012

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Представен е опитът на 18 социални градини, предназначени за възрастни пенсионери от Сучиво (Кампания), които чрез практиките на биологичното земеделие отглеждат типични за региона видове и произвеждат местни специалитети. Община Сучиво, близо до Неапол, е в район, който изпитва сериозни екологични проблеми и социални затруднения.

ПРИЛОЖИМОСТ

Добър пример за активно ангажиране на възрастните хора в дейности по биологично земеделие и социална устойчивост

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.