Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Автор: Социална кооперация „Нова средиземноморска библиотека“

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът предвижда създаването на кооперация, съставена от жени с финансови затруднения или подложени на домашно насилие и др. проблеми, която възстановява средиземноморската традиция за производство на устойчиви предмети чрез използването на местни билки (алфа трева).

ПРИЛОЖИМОСТ

Добър пример как по-възрастните хора могат да помогнат на жени със социални и икономически проблеми да възстановят търговия, която в древността е служила, наред с други неща, за предотвратяване на увреждане на бреговете на Маратея

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.