Обучителни ресурси на Фондация „Елън Макартър“

Автор: Фондация „Елън Макартър“

2023

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Фондация „Елън Макартър“ работи усилено за ускоряване на прехода от линейна към кръгова икономика.

На интернет страницата й могат да се намерят много учебни ресурси (видеоклипове, ръководства, подкасти и др.), които помагат на обучители, училища и организации от сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) да създадат курсове за обучение с различна насоченост и продължителност, за да въведат обучаемите в кръговата икономика.

ПРИЛОЖИМОСТ

Богата колекция от образователни ресурси, материали и курсове, фокусирани върху темата за кръговата икономика, които може да се адаптират към различни контексти и да се ползват безплатно за различни цели и задачи.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.