Образователен и бизнес ресурс: Да работим днес за по-устойчиво бъдеще за всички

Автор: Европейска платформа за рециклиране. Компания „Landbell Group“

2006 (1995)

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Европейската платформа за рециклиране (ERP) предлага широка гама от услуги за обратно изкупуване и други подобни системни решения, които улесняват трансграничното сортиране и рециклиране на продукти и опаковки.

Тъй като производителите, потребителите и публичните органи имат общ интерес от създаването на по-устойчиви продуктови цикли и отговорни модели на потребление, ERP свързва ключовите заинтересовани страни, информира, въвежда иновации и улеснява избора на съвместими решения, сега и за в бъдеще.

ПРИЛОЖИМОСТ

Допълнителен материал по темата за рециклирането

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.