Не ме забравяй

Автор: Alytaus Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

2019

КРАТКО РЕЗЮМЕ

„Целта на проекта „“Не ме забравяй““ е социалната интеграция на възрастните хора в трансграничните региони на Алитус и Оржиш. Основната цел на проекта е да се осигурят висококачествени обществени услуги за възрастни хора в трансграничните общности чрез обмен на опит и знания.

Основни постижения: Съвместни учебни посещения на 30 възрастни хора в Оржиш и Алитус. Дейности за сътрудничество (16 събития, 335 участници) за възрастни хора по отношение на диетолог, психотерапевт, групови занимания по танци, гимнастика и рехабилитация, литературни, занаятчийски и музикални сесии, градински сесии.“

ПРИЛОЖИМОСТ

Обмен на опит и знания за предоставяне на висококачествени обществени услуги за възрастни хора в трансгранични общности

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.