Начини да привлечем възрастните хора към устойчивото развитие

Автор: Suzanne Shelton

2019

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Хората на възраст 65 и повече години са най-склонни да казват, че екологичните закони не си заслужават разходите или усилията. Как можем да поправим това? Трябва да привлечем възрастните хора на своя страна.

Те държат в ръцете си ключа към оформянето на бъдещето на по-младите поколения, независимо дали става въпрос за подкрепа на устойчиви продукти и инициативи или за блокиране на законодателство за справяне с изменението на климата.

Проучванията потвърждават, че позоваването на идеализирано минало подтиква потребителите да плащат повече за даден продукт в сравнение с потребителите, които се сблъскват с нови или бъдещи идеи.

ПРИЛОЖИМОСТ

Подход за това как да ангажирате възрастните хора в екологични дейности.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.