Намаляване на разхищението на храна – изграждане на отношение и конкретни дейности в домакинствата от възрастни хора

Автор: Словашки университет по земеделие в Нитра, Словакия

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

В днешно време разхищението на храна е изключително сериозен проблем. Целта на статията е да се определят нагласите и поведението на възрастните хора към този проблем. Базисните насоки на изследването са разработени с помощта на качествена методология. Използваният изследователски метод е взимането на задълбочени индивидуални интервюта. Изследването е проведено в Полша, Хърватия и Чешката република с 16 възрастни хора. Проучването показва, че възрастните хора са наясно с явлението „разхищение на храна“.

Те заявяват, че се опитват да не разхищават храна и предлагат няколко начина за справяне с този проблем. Проучването разширява познанията по темата за разхищението на храна от страна на възрастните хора в условията на пандемията COVID-19.

ПРИЛОЖИМОСТ

Отговорно потребление сред възрастните хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.