Метал и устойчивост

Автор: Би Би Си

2023

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Интернет страницата е посветена на металните изделия и темите, свързани с устойчивостта. Предоставена е информация за често срещаните метали в ежедневието, както и за предимствата и недостатъците от използването им.

На уебсайта са налични различни материали (под формата на викторини, занимателни тестове и др.) за проверка на знанията на потребителите, свързани с рециклирането на метали.

ПРИЛОЖИМОСТ

Образователен ресурс за рециклиране на метали

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.