„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

Автор: The Guardian

2018

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Недостатъчната подкрепа за застаряващото население на Хонконг означава, че някои възрастни граждани търсят отпадъци и продават кутии. Без спестявания, семейна подкрепа, достатъчна пенсия или социални доходи, за „картонените баби“ продажбата на картонени кутии се е превърнала в единственото средство за изкарване на прехраната.

ПРИЛОЖИМОСТ

Рециклирането като източник на доходи за възрастни хора, които са изправени пред бедност

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.