Кампания „По-възрастни и по-зелени“

Автор: Центът за по-добро остаряване / The Centre for Ageing Better

2021

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Що се отнася до изменението на климата, възрастните хора са сред групите, които са най-застрашени от неговите последици. Въпреки това техният глас рядко се търси, когато става въпрос за решаване на кризата. Ако искаме да се справим с извънредната ситуация, свързана с климата, трябва хора от всички възрасти да предприемат действия и да помогнат за разработването на добре обосновани политики.

Благоприятните за възрастните хора общности гарантират, че по-възрастните хора участват във вземането на решения на местно ниво и могат да насърчават екологичния транспорт, колоезденето и ходенето пеша и подобряването на енергийната ефективност на домовете. Всички те също така ни подпомагат да остаряваме по-добре.

ПРИЛОЖИМОСТ

Подход за това как да ангажирате възрастните хора в екологични дейности.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.