Какъв тип двигател на промени сте вие?

Автор: Историята на проекта „Stuff“

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Какъв вид двигател на промени сте? Готови ли сте да направите промяна? Искате да помогнете за написването на следващата глава от Историята на нещата? Каквото и да можете да предложите, по-доброто бъдеще се нуждае от него! Направете нашия тест за личностни качества на двигателя на промените, за да разберете как се проявявате в света и каква роля можете да играете в общността на Историята на нещата и извън нея. След това споделете резултатите си с приятелите си!

ПРИЛОЖИМОСТ

Самооценка за участниците в дейностите по проекта SENGA

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.