За внуците от баба и дядо: На училище във фермата (Италиански)

Автор: Община Сан Грегорио (Сицилия)

2013

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Община Сан Грегорио, Сицилия, заедно с Университета на Катания, създават общинска образователна градина, която се управлява от местни възрастни хора, като целта е запазване на биоразнообразието, агро-хранителните традиции и насърчаване на устойчивия туризъм в защитена зона.

ПРИЛОЖИМОСТ

Добър пример за активно ангажиране на възрастните хора за опазване на биоразнообразието

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.