Забогатяване от оползотворяване на отпадъци: Може ли процесът на „градски добив“ да спаси планетата?

Автор: Би Би Си

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Журналистът изследва т.нар. „градския добив“, при който се оползотворяват суровините от използваните продукти, сгради и отпадъци. Статията разглежда какви нови технологии могат да ни помагат да рециклираме отпадъците и ползите, които могат да донесат.

Авторът засяга и темата защо процъфтяващата индустрия за електрически превозни средства все повече трябва да намира суровини за батерии извън конвенционалния добив.

Обсъжда се и как повторното използване на отпадъци може да помогне на останалия свят да стане по-малко зависим от добива на редки изкопаеми, които идват от Русия, Китай и Украйна.

ПРИЛОЖИМОСТ

Образователен ресурс по темата за кръговата икономика

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.