Да рециклираме правилно: Образователна презентация относно отпадъците

Автор: Градски съвет на Милтън Кейнс

2022

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Видеото обяснява различните начини за рециклиране и какво може или не може да бъде рециклирано.

ПРИЛОЖИМОСТ

Допълнителен материал по темата за рециклирането

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.