Възрастни хора използват найлонови торбички, за да направят постелки за бездомни

Автор: KETV NewsWatch 7

2017

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Жителите и персоналът на център за възрастни хора в Омаха работят заедно, за да променят ситуацията и да покажат стойността на рециклирането.

ПРИЛОЖИМОСТ

Практически дейности за рециклиране и творческо преобразяване за възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.