Възрастните хора говорят открито за планетата

Автор: Youtube канал на sistereden.com

2015

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Жителите на селището „Райдерууд вилидж“, което е общност за пенсионери в Силвър Спринг, Мериленд, дават съвети на бъдещите поколения и говорят открито за планетата, рециклирането и устойчивия начин на живот.

ПРИЛОЖИМОСТ

Инициатива, ръководена от възрастни хора

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.