Васкуларно, когнитивно и психоментално проучване на възрастни доброволци, рециклиращи в Северен Тайван

Автор: Guei-Chiuan Chen, Pei-Ya Chen, Yu-Chin Su, Cheng-Lun Hsiao, Fu-Yi Yang, Po-Jen Hsu and Shinn-Kuang Lin

2018/19

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Изследвани са доброволци на възраст ≥60 години. В проучването участваха общо 985 души (средна възраст: 70,8 години). Сред тях 81% бяха жени, а 52% бяха вегетарианци. Средните стойности на ABI, CIMT и CTPS бяха по-високи при мъжете, докато жените имаха по-високи нива на холестерола и BSRS-5 точки.

Ниската честота на умерено разстройство на настроението може да показва, че работата по рециклиране подобрява психичното здраве. Освен това по-здравословният начин на живот, по-доброто състояние на настроението и вегетарианската диета могат да допринесат за по-ниската честота на леки когнитивни нарушения.

ПРИЛОЖИМОСТ

Физически и психически аспекти на участието в дейности по рециклиране

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.