Бизнес платформа

Автор: Полска асоциация за рециклиране

2015

КРАТКО РЕЗЮМЕ

„Полската асоциация за рециклиране“ е създадена през септември 2015 г. Тя обединява фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, и отговаря на необходимостта от създаване на представителство на този сектор в обществения живот.

Основната цел на сдружението е да е надежден и отговорен глас на рециклиращата индустрия, като представлява общите опасения и интереси на отрасъла пред държавните органи, институциите и правителствените и неправителствените организации.

Освен това асоциацията смята, че е от решаващо значение да се популяризира рециклирането като най-благоприятния за околната среда процес по отношение на преработката на отпадъци и осигуряването на устойчиво производство.

ПРИЛОЖИМОСТ

Допълнителен материал по темата за рециклирането

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.